Chúng tôi chăm sóc

Healing Bắt đầu đây

Hành trình hướng tới sức khỏe tinh thần có thể kéo dài và đầy thử thách. Bạn có thể đã tìm thấy trang này vào giờ tối nhất của bạn, ở đỉnh cao của động lực, hoặc với sự cống hiến tuyệt vời cho sức khỏe của người khác; bất kể, con đường chữa lành bắt đầu ở đây.
50%
CỦA THANH NIÊN BÁO CÁO
SỨC KHỎE TÂM THẦN KÉM
78%
CỦA THANH NIÊN TRÁI
KHÔNG ĐIỀU TRỊ
10k
CHI PHÍ TRUNG BÌNH CỦA
ĐIỀU TRỊ HẰNG NĂM
#1
NGUYÊN NHÂN CỦA HỌC SINH
DROPOUT TẠI HOA KỲ

Bác sĩ chuyên khoa Finder

Đối với những người có bảo hiểm hoặc khả năng thanh toán, công ty tìm kiếm nhà trị liệu của chúng tôi giúp bạn xác định vị trí các nguồn lực tốt nhất có thể để tiến lên phía trước.

Các ứng dụng tạm thời ĐÓNG .
TÌM BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Đăng ký cho Grant

Rào cản lớn nhất để phục hồi là chi phí. Nếu điều duy nhất ngăn cản bạn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần là khả năng thanh toán, chương trình này là dành cho bạn.

Các ứng dụng tạm thời ĐÓNG .
ÁP DỤNG TẠI ĐÂY

Có bất kỳ câu hỏi mà chúng tôi đã không trả lời? Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.