Bác sĩ chuyên khoa Finder

Các nhà trị liệu có liên quan đến văn hóa -
LGBTQIA + khẳng định, thiên niên kỷ tập trung.
Cá nhân phù hợp để đảm bảo
nhà trị liệu đầu tiên bạn thấy cảm thấy đúng.
Kế hoạch điều trị phù hợp mất tất cả
phỏng đoán của chúng tôi ngày càng tốt hơn.

Chào mừng đến với Rad Therapist Finder. Trong chương trình này, bạn sẽ có quyền truy cập vào đội ngũ nhân viên xã hội tận tâm của chúng tôi, những người sẽ dành mọi nỗ lực để tìm cho bạn nhà trị liệu tốt nhất có thể để xem trong khu vực của bạn.

Đối với những người đã sẵn sàng để bắt đầu gặp một chuyên gia sức khỏe tâm thần nhưng không chắc chắn bắt đầu từ đâu hoặc làm thế nào để chọn chuyên gia để bắt đầu xem, chương trình này là dành cho bạn.

Ai đủ điều kiện?
Làm thế nào để áp dụng
Những người có quyền truy cập vào bảo hiểm hoặc khả năng lập ngân sách từ $ 30- $ 150 mỗi tuần để điều trị.

Đây là một chương trình bổ sung cho những người có quyền truy cập vào tài nguyên nhưng không chắc chắn bắt đầu từ đâu. Những người không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc do không có nguồn tài chính nên tìm kiếm sự trợ cấp của chúng tôi.
Đơn giản chỉ cần điền vào tiêu thụ của chúng tôi dưới đây. Nhóm công tác xã hội của chúng tôi sẽ tiếp cận với bạn để theo dõi và để bắt đầu quá trình chữa bệnh.

Xin vui lòng chú tâm của bất kỳ thông báo được liệt kê dưới nút ứng dụng, như có thể có một thời gian chờ đợi.

Hành trình của bạn để chữa bệnh bắt đầu ở đây!

Các ứng dụng tạm thời bị đóng.
Chúng tôi đã nhận được một lượng lớn các ứng dụng và muốn đảm bảo rằng chúng tôi giúp mọi người kịp thời trong khi cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao nhất của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hợp tác.
ĐÓNG CỬA

những câu hỏi thường gặp

Hình thức giao tiếp tốt nhất với thành viên công việc xã hội là gì?

Quá trình này mất bao lâu?

Một số yếu tố có thể làm cho quá trình lâu hơn là gì?

Tôi là trẻ vị thành niên, tôi vẫn có thể được giúp đỡ?

Điều trị chi phí thấp là gì?Có câu hỏi nào khác mà chúng tôi đã không trả lời? Vui lòng liên hệ với chúng tôi.