Điều khoản sử dụng

Ngày hiệu lực là ngày 04 tháng 10 năm 2018

Vui lòng đọc các điều khoản và sử dụng trước khi sử dụng hoặc gửi nội dung. Bằng cách tiếp tục sử dụng YouAreRAD.org, hoặc bằng cách gửi nội dung đến YouAreRAD.org bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc, theo các điều khoản sử dụng.

Sau đây là các điều khoản và điều kiện ràng buộc pháp lý (chung với chính sách bảo mật tại http://www.youarerad.org/Privacy, giữa mỗi người dùng ("bạn" hoặc "của bạn") và Rise above The rối loạn. ("YouAreRAD.org" "chúng tôi", "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "chúng ta") và chi phối việc sử dụng các YouAreRAD.org và nội dung, tính năng, Dịch vụ, các kênh truyền thông xã hội và các ứng dụng được cung cấp bởi YouAreRAD.org (gọi chung là "Dịch vụ"). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, vui lòng không sử dụng dịch vụ.

Quyền sở hữu của YouAreRAD.org

Tất cả các tài liệu được bao gồm trong, được cung cấp trên hoặc là một phần của dịch vụ ("YouAreRAD.org Content"), bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ và tất cả các bài viết, blog, văn bản, hình ảnh, hình vẽ, minh họa, video, phần mềm ứng dụng, công nghệ, mã nguồn và đối tượng, thiết kế, đồ họa, bố trí, tác phẩm nghệ thuật, logo, nhãn hiệu và "giao diện" của dịch vụ, được sở Nội dung YouAreRAD.org được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, nhãn hàng dịch vụ, bằng sáng chế, bí mật thương mại và/hoặc quyền sở hữu và pháp luật khác.

Giấy phép của bạn để sử dụng YouAreRAD.org nội dung có sẵn trên trang web của chúng tôi

Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, cá nhân, không độc quyền, Phi thương mại, có thể thu hồi, không làm lại và không thể chuyển nhượng để sử dụng, xem và/hoặc phát nội dung YouAreRAD.org, tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Bạn có thể làm cho một bản in của mỗi bài viết trên dịch vụ chỉ để sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được sửa đổi giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu bạn đã sao chép bằng bất kỳ cách nào, và bạn không phải sử dụng bất kỳ minh họa, hình ảnh, video hoặc chuỗi âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa riêng biệt từ bất kỳ văn bản đi kèm. Tình trạng của chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp được xác định) là tác giả của nội dung trên dịch vụ của chúng tôi phải luôn được công nhận.

YouAreRAD.org nội dung tuyên bố từ chối

Nội dung YouAreRAD.org trên dịch vụ của chúng tôi chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Mặc dù chúng tôi thực hiện những nỗ lực hợp lý để cập nhật các thông tin về dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi không đại diện, bảo đảm hoặc cam kết, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng nội dung trên dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả nội dung của YouAreRAD.org người sử dụng và nội dung) là chính xác, đầy đủ hoặc cho đến nay. BẠN KHÔNG NÊN DỰA VÀO THÔNG TIN NÀY NHƯ LÀ MỘT THAY THẾ CHO, CŨNG KHÔNG THAY THẾ NÓ, CHUYÊN NGHIỆP PHÁP LÝ, TÀI CHÍNH, THUẾ HOẶC TƯ VẤN Y TẾ. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ MỐI QUAN TÂM HOẶC THẮC MẮC NÀO VỀ SỨC KHỎE CỦA BẠN HOẶC NỘI DUNG TRÊN DỊCH VỤ, BẠN NÊN LUÔN THAM VẤN VỚI BÁC SĨ HOẶC CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE KHÁC. VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN DỊCH VỤ LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. Không có bảo đảm cho rằng các thông tin chứa trên các dịch vụ sẽ luôn bao gồm những phát hiện gần đây nhất hoặc sự tiến bộ đối với các tài liệu cụ thể. Chúng tôi không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ sản phẩm, Dịch vụ, quan hệ cụ thể hoặc thông tin nào khác có thể xuất hiện trên dịch vụ.

Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn có thể được tiếp xúc với nội dung từ những người dùng khác, cũng như các tài liệu được đăng tải, Upload, được cung cấp, chia sẻ hoặc truyền đến hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi, mà bạn có thể tìm thấy xúc phạm hoặc phản cảm. Các quan điểm được thể hiện bởi những người dùng khác trên dịch vụ của chúng tôi không đại diện cho lượt xem hoặc giá trị của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ nội dung nào do bạn hoặc bất kỳ người dùng dịch vụ nào khác đăng.

Các hoạt động bị Cấm

Trong kết nối với việc sử dụng các dịch vụ của bạn, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không:

KHÔNG giới hạn tính tổng quát của việc nói trên, sao chép hoặc tái tạo bất kỳ dịch vụ, chương trình, sản phẩm, thông tin hoặc tài liệu được cung cấp bởi YouAreRAD.org đến bất kỳ máy chủ hoặc địa chỉ nào khác để tái tạo hoặc tái phân phối đều bị cấm rõ ràng.

Ngoài ra, bạn đồng ý tuân thủ nguyên tắc gửi bài của chúng tôi dưới đây.

Nội dung người dùng tạo

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, hình ảnh, video, tập tin âm thanh, ý tưởng, khái niệm, thông tin hoặc các tài liệu khác mà người dùng của chúng tôi đăng công khai, tải lên, cung cấp hoặc chia sẻ trong khi sử dụng dịch vụ hoặc khi người dùng truy cập Dịch vụ thông qua các kênh truyền thông xã hội, "nội Bất kỳ nội dung nào bạn tải lên dịch vụ của chúng tôi sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền.

Bạn sẽ đảm bảo rằng bất kỳ nội dung người dùng mà bạn đóng góp cho dịch vụ sẽ được chính xác (nơi nó tiểu bang sự kiện) và được thực tổ chức (nơi nó tiểu bang ý chính). Mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ xem xét, giám sát, Hiển thị, chấp nhận hoặc khai thác nội dung của người dùng, chúng tôi có thể tùy ý, xóa, di chuyển, định dạng lại, chỉnh sửa, thay đổi, bóp méo, loại bỏ hoặc từ chối khai thác nội dung người dùng bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông

Hướng dẫn đăng

Khi đăng thông tin trên Dịch vụ, hãy sử dụng hương vị tốt khi thảo luận về các chủ đề nhạy cảm. Người dùng được yêu cầu đối xử với người khác một cách tôn trọng và trung thực. Hãy công bằng và nhiều thông tin. Đăng thông tin trung thực và có giá trị và không đăng tin đồn hoặc ý kiến tiêu cực không được hỗ trợ bởi sự thật. Ngoài các hoạt động bị cấm được mô tả ở trên, khi đăng thông tin và phương tiện truyền thông thông qua Dịch vụ, bạn không được:

Bất kỳ người dùng nào không tuân thủ các nguyên tắc này có thể bị trục xuất và từ chối tiếp tục truy cập vào các bảng tin, cuộc trò chuyện hoặc các diễn đàn công cộng khác trong tương lai. YouAreRAD.org hoặc các đại lý chỉ định của nó có thể loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ nội dung do người dùng tạo ra bất cứ lúc nào vì bất kỳ nguyên nhân nào. Tài liệu được đăng và/hoặc tải lên các diễn đàn công cộng khác nhau có thể bị giới hạn kích thước và sử dụng.

Bạn có trách nhiệm tôn trọng những hạn chế như vậy. Bạn có trách nhiệm cấu hình công nghệ thông tin của bạn, chương trình máy tính và nền tảng để truy cập vào dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm bảo vệ vi rút của riêng bạn.

Giấy phép nội dung người dùng Grant để YouAreRAD.org

Bằng cách gửi hoặc đăng Nội dung Người dùng của bạn đến hoặc trên Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi và các chi nhánh, đại lý, đối tác bên thứ ba và người được chuyển nhượng trên toàn thế giới, không độc quyền, có thể cấp phép lại, chuyển nhượng, chuyển nhượng, chuyển nhượng, miễn phí bản quyền và không thể hủy ngang giấy phép vĩnh viễn để lưu trữ, hiển thị, truyền tải, phân phối, thực hiện công khai, sao chép, sửa đổi, chỉnh sửa, dịch, sao chép, tạo tác phẩm phái sinh từ, lưu trữ, bán, quảng bá, cấp phép lại và sử dụng Nội dung người dùng của bạn trong bất kỳ và tất cả các cách thức và phương tiện truyền thông của bạn , cho dù bây giờ đã biết hoặc sau đây đã nghĩ ra, cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay cách khác. Bạn cũng phát hành tất cả các quyền đạo đức và các quyền tương tự trong và đối với Nội dung người dùng của mình. Bạn tiếp tục cấp cho YouAreRAD.org quyền vô điều kiện để sử dụng và khai thác tên, tính cách và chân dung của bạn được bao gồm trong bất kỳ Nội dung Người dùng nào và liên quan đến bất kỳ Nội dung Người dùng nào, mà không có bất kỳ nghĩa vụ, thù lao hoặc phân bổ dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn từ bỏ tất cả các quyền và giải phóng YouAreRAD.org khỏi bất kỳ khiếu nại nào về phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền công khai hoặc bất kỳ vấn đề tương tự nào, dựa trên hoặc liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có tên hoặc hình ảnh trong Nội dung Người dùng đó đã cung cấp bất kỳ giấy phép, quyền, miễn trừ hoặc ủy quyền cần thiết nào để cho phép YouAreRAD.org sử dụng Nội dung Người dùng đó theo giấy phép đó.

Nội dung được tài trợ

Chúng tôi có thể nhận được sản phẩm miễn phí từ các nhà tiếp thị mà đôi khi chúng tôi đánh giá hoặc thảo luận trong nội dung biên tập của chúng tôi Chúng tôi cũng có thể chạy quảng cáo trên các trang web của chúng tôi liên quan đến một số các sản phẩm hoặc công ty bán chúng (và các sản phẩm khác được bán bởi các công ty như vậy) mà đôi khi chúng tôi nhận được bồi thường.

Điều khoản khuyến mãi đặc biệt

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, khảo sát và / hoặc các dịch vụ đặc biệt ("Khuyến mãi đặc biệt") thông qua Dịch vụ. Khuyến mãi đặc biệt có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện tách biệt với các Điều khoản sử dụng này. Bạn có trách nhiệm đọc các điều khoản và điều kiện khuyến mãi đặc biệt đó để xác định các yêu cầu của nhà tài trợ đối với bạn liên quan đến Chương trình khuyến mãi đặc biệt hiện hành. Nếu các quy định của điều khoản và điều kiện của Chương trình khuyến mãi đặc biệt mâu thuẫn với các Điều khoản sử dụng này, các điều khoản và điều kiện riêng biệt đó sẽ được ưu tiên áp dụng đối với Chương trình khuyến mãi đặc biệt đó, trừ khi có quy định khác.

Liên kết đến các dịch vụ

Bạn có thể liên kết đến trang web của chúng tôi, cung cấp cho bạn làm như vậy theo một cách đó là công bằng và pháp lý và không thiệt hại danh tiếng của chúng tôi hoặc tận dụng lợi thế của nó. Bạn không phải thiết lập một liên kết theo cách như vậy là để đề xuất bất kỳ hình thức của Hiệp hội, phê duyệt hoặc chứng thực trên một phần của chúng tôi, nơi không có tồn tại. Bạn không được thiết lập một liên kết đến dịch vụ của chúng tôi trong bất kỳ trang web mà không phải là thuộc sở hữu của bạn. Dịch vụ của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ dịch vụ nào khác. chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi bất kỳ liên kết nào đến bất kỳ trang nào của dịch vụ hoặc các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi cũng có quyền yêu cầu bạn phải có được sự đồng ý trước bằng văn của chúng tôi trước khi bạn cung cấp bất kỳ liên kết đến trang bất kỳ hoặc trang truyền thông xã hội của dịch vụ.

Bên thứ ba liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp hoặc bên thứ ba có thể cung cấp, trên hoặc thông qua dịch vụ, liên kết đến các trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như các trang web hoặc tài nguyên khác. Các trang web của bên thứ ba được điều hành bởi các bên là tách biệt với YouAreRAD.org. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các trang web của bên thứ ba và chúng tôi không xác nhận các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào cho bạn hoặc phần mềm, phần cứng hoặc dữ liệu của bạn, phát sinh từ hoạt động của các trang web bên thứ ba đó.

Dịch vụ này là một người tham gia trong các chương trình tiếp thị liên kết được thiết kế để cung cấp một phương tiện cho các trang web để kiếm được phí quảng cáo của quảng cáo và liên kết để tham gia các nhà quảng cáo và bán lẻ. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi có thể kiếm được một khoản hoa hồng nếu/khi bạn nhấp vào hoặc mua hàng qua các liên kết liên kết. Thông tin liên lạc của bạn và các giao dịch với các bên thứ ba thông qua các liên kết như vậy, nhưng không giới hạn, việc thanh toán và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm và đại diện liên quan đến bất kỳ thông tin liên lạc như vậy, chỉ là giữa bạn và bên thứ ba. Bạn truy cập vào các liên kết có nguy cơ của riêng bạn, bất kể có hay không, chúng tôi nhận được bồi thường, Hoa hồng hoặc chia sẻ doanh thu được tạo ra bởi các giao dịch mua qua các liên kết như vậy.

Sửa đổi dịch vụ, tạm ngưng hoặc chấm dứt

Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi, hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Truy cập vào dịch vụ của chúng tôi được cho phép trên cơ sở tạm thời. Chúng tôi có quyền tại bất kỳ thời gian và bất cứ lúc nào để rút, sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ có hoặc không có thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ như vậy trong bất kỳ thời gian nào. Chúng tôi có thể theo quyết định riêng của chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào, vì bất kỳ hoặc không có lý do nào và không cần thông báo trước cho bạn, ngay lập tức chấm dứt quyền truy cập của bạn vào dịch vụ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt đó. Chúng tôi cũng có quyền điều tra các vi phạm nghi ngờ về các khoản sử dụng này. Bất kỳ vi phạm các điều khoản sử dụng này có thể được giới thiệu với các cơ quan thực thi pháp luật.

Tuyên bố từ chối bảo đảm

DỊCH VỤ NÀY CÓ SẴN "NHƯ LÀ" VÀ "NHƯ CÓ SẴN" VÀ "VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI." BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, YouAreRAD.org và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung ứng, đối tác và các chi nhánh từ chối bất kỳ và mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, những người có khả năng bán, phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính chính xác, đầy đủ, kịp thời CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ NÀY SẼ ĐƯỢC PHÂN HOẶC MIỄN PHÍ TỪ LỖI HOẶC VI RÚT HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. CÓ THỂ CÓ SỰ CHẬM TRỄ, THIẾU SÓT, GIÁN ĐOẠN VÀ KHÔNG CHÍNH XÁC TRONG TIN TỨC, THÔNG TIN HOẶC CÁC TÀI LIỆU KHÁC CÓ SẴN THÔNG QUA DỊCH VỤ NÀY;

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TĂNG LÊN TRÊN RỐI LOẠN VÀ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP, NHÀ CUNG ỨNG, ĐỐI TÁC VÀ CÁC CHI NHÁNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, TRỪNG PHẠT HOẶC HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM, THIỆT

Bồi thường

Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Sự gia tăng vô hại vượt lên trên rối loạn, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp, đối tác và chi nhánh khỏi và chống lại tất cả các tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ (bao gồm cả hành vi cẩu thả hoặc sai trái) của bạn hoặc bất kỳ người nào khác. , (các) tài khoản truyền thông xã hội hoặc địa chỉ ISP. Chúng tôi có quyền tiếp quản việc bảo vệ độc quyền bất kỳ khiếu nại nào. Phần này sẽ tồn tại sau khi chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ.

Đại lý chỉ định đối với khiếu nại vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng bản quyền của mình đang bị vi phạm bởi bất kỳ nội dung nào trên dịch vụ, vui lòng gửi thông báo bao gồm thông tin được liệt kê dưới đây ("thông báo về vi phạm bản quyền") cho đại lý Copyright được chỉ định của chúng tôi:

Đại lý bản quyền đã chỉ định:

Bộ phận Pháp chế
5150 Candlewood Street, STE 6E,
Lakewood, CA 90712
email: hey@youarerad.org

Thông báo về vi phạm tuyên bố phải bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu nào đã bị xóa do nhầm lẫn sai lầm đó, hãy gửi thông báo đến đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi bao gồm các thông tin sau:

Nếu một thông báo phản đối được nhận bởi các đại lý bản quyền có tên, Rise above The rối loạn có thể gửi một bản sao của thông báo phản đối với bên khiếu nại ban đầu cho biết bên đó Rise above The rối loạn có thể thay thế các tài liệu bị loại bỏ hoặc ngừng vô hiệu hóa nó trong 10 ngày làm việc. Trừ khi các tập tin bên khiếu nại ban đầu một hành động tìm kiếm một lệnh của tòa án chống lại chúng tôi hoặc bên contesting khiếu nại ban đầu, các tài liệu bị loại bỏ có thể được thay thế hoặc truy cập vào nó phục hồi trong mười (10) đến mười bốn (14) ngày làm

Thẩm quyền vấn đề

Dịch vụ của chúng tôi là hướng đến những người cư trú tại Hoa Kỳ. Chúng tôi không đại diện cho nội dung và tài liệu có sẵn trên hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi là thích hợp hoặc có sẵn ở các địa điểm khác. Những người chọn truy cập vào các trang web hoặc sử dụng các dịch vụ từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến riêng của họ và có nguy cơ của riêng họ, và có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi áp dụng. Chúng tôi có thể hạn chế sự sẵn có của dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được mô tả trên dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào hoặc khu vực địa lý bất cứ lúc nào.

Luật điều chỉnh; Thẩm quyền Trọng tài Bắt đầu hành động

Các điều khoản sử dụng và mối quan hệ giữa bạn và Rise trên các rối loạn sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Hoa Kỳ và tiểu bang California như là một thỏa thuận hoàn toàn thực hiện trong đó không có liên quan đến cuộc xung đột của các quy định của pháp luật và các công ước Liên Hiệp Quốc về hợp đồng (nếu có).

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn sẽ được nộp cho trọng tài bí mật tại Los Angeles, California, ngoại trừ việc bạn có bất cứ cách nào bị vi phạm hoặc đe dọa sẽ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, chúng tôi có thể tìm kiếm cứu trợ thích hợp trong bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào ở tiểu bang California, và bạn đồng ý với thẩm quyền và địa điểm độc quyền tại tòa án đó. Trọng tài theo các điều khoản sử dụng này sẽ được tiến hành theo các quy tắc sau đó phổ biến của Jam. Giải thưởng của trọng tài sẽ được ràng buộc và có thể được nhập như là một phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật hiện hành, không có trọng tài theo các điều khoản sử dụng sẽ được tham gia vào một trọng tài liên quan đến bất kỳ bên nào khác đối tượng với các điều khoản sử dụng, cho dù thông qua thủ tục tố tụng trọng tài lớp hoặc bằng cách khác.

Bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc các điều khoản sử dụng phải được nộp trong vòng một năm sau khi yêu cầu bồi thường như vậy hoặc nguyên nhân gây ra hành động nảy sinh hoặc vĩnh viễn bị cấm. Bất kỳ yêu cầu bồi thường của bạn có thể phát sinh trong kết nối với các điều khoản sử dụng sẽ được bù đắp bởi thiệt hại tiền tệ và bạn sẽ không có sự kiện được hưởng injunãn hoặc cứu trợ công bằng khác. Bạn cũng hướng rõ ràng khước từ bất kỳ quyền nào để nghỉ mát với bất kỳ hình thức hành động lớp học.

Linh tinh

Các điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc sử dụng dịch vụ của bạn. Các điều khoản sử dụng này thay thế và dập tắt mọi thỏa thuận trước, lời hứa, sự bảo đảm, bảo đảm, đại diện và cam kết giữa bạn và chúng tôi, dù bằng văn hoặc bằng miệng đối với dịch vụ. Bạn cũng có thể phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện bổ sung mà có thể áp dụng khi bạn sử dụng các dịch vụ khác, Dịch vụ liên kết hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Các điều khoản sử dụng này có thể chuyển nhượng hoàn toàn bởi chúng tôi và sẽ ràng buộc và không hiểu được lợi ích của những người kế nhiệm và chỉ định của chúng tôi. Không có đại lý, đối tác, liên doanh, mối quan hệ nhân viên-công ty hoặc nhượng quyền thương mại là dự định hoặc được tạo ra bởi các điều khoản sử dụng. Việc chúng tôi không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ quy định nào trong điều khoản sử dụng này được tìm thấy bởi tòa án có thẩm quyền không hợp lệ, tòa án nên vẫn nỗ lực để có hiệu lực đối với ý định của các bên như được phản ánh trong việc cung cấp, và các điều khoản khác của các khoản sử dụng sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Các tiêu đề trong điều khoản sử dụng này chỉ dành cho sự tiện lợi và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi dưới đây là kết quả thất bại như vậy từ bất kỳ lý do nào ngoài tầm kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn, thất bại cơ khí, điện tử hoặc thông tin liên lạc hoặc suy thoái.

Cập nhật các điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi đăng các điều khoản sử dụng được sửa đổi trên dịch vụ của chúng tôi sẽ là thông báo cho bạn về điều khoản sử dụng đã được sửa đổi như vậy và việc bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ sau khi đăng như vậy cấu thành thỏa thuận của bạn bị ràng buộc bởi những thay đổi đó và điều khoản sử dụng đã sửa lại. Do đó, vui lòng đánh giá các điều khoản sử dụng trước mỗi và bất kỳ truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào trong các điều khoản sử dụng này sẽ trở thành một phần của các điều khoản sử dụng này và sẽ được áp dụng ngay sau khi chúng được đăng hoặc ngày sau đó có thể chỉ định trong điều khoản sử dụng được đăng.

Trừ khi có quy định rõ ràng khác, bất kỳ tính năng hoặc chức năng mới nào tăng thêm hoặc nâng cao dịch vụ sẽ tuân theo các điều khoản sử dụng này.